Välkommen till förskolan Papegojan!

Förskolan Papegojan är en liten förskola som drivs som en ekonomisk förening utan vinstintresse. Det innebär att all eventuell vinst går tillbaka in i verksamheten. Vi har plats för ungefär 20 barn. En liten förskola leder till en lugn dagsrytm där det finns tid för barnen att fokusera på inlärning och samspel.


När vi läser böcker utvecklar barnen ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Vår verksamhet

Vi arbetar projektinriktat där de behov och intressen som barnen ger uttryck för ligger till grund för planeringen av verksamheten. Det betyder att vi följer barnens intresse och både små och stora barn är med och styr hur projektet utvecklas. Vi följer förskolans läroplan och ser till att aktiviteterna stimulerar barnens utveckling och lärande. Vi utforskar även världen utanför förskolans lokaler och kan till exempel åka till Skansen eller andra muséer, låna böcker på biblioteket för att fördjupa oss i vårt projekt och besöka teaterföreställningar. Vi tycker att natur och miljö är viktigt och är mycket ute i naturen där barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och hållbarhet.


På utflykter i naturen utvecklar barnen respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Vår förskola

Papegojan är ett personal- och föräldrakooperativ som bildades 1990 och drivs som ekonomisk förening. Som förälder har du möjlighet att vara med i styrelsen för att få vara med och påverka ditt barns förskolevistelse, men vi har inga krav på arbetsinsats. Förskolan kan erbjuda plats för ungefär 20 barn i åldrarna 1 – 6 år.

Vi har fina ljusa lokaler och en egen nyrenoverad gård där vi erbjuder barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Vi har gott om lekmaterial där barnen kan
utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

I köket arbetar vår egen kock som lagar mat från grunden. Vi väljer ekologiskt och närproducerat i första hand.

Behöver du förskoleplats till ditt barn eller är intresserad av vår verksamhet är du välkommen att höra av dig!

Kontakta oss

Telefonnummer 08-94 07 07

Mobil: 079-045 32 95

E-post: forskolan.papegojan@gmail.com