Inloggning

Välkommen till Papegojan

Obs, öppna i ett nytt fönster. PDFSkriv utSkicka sidan

 

Välkomna till Förskolan Papegojan!

 

 

Välkommen på visning torsdagen den 15 november kl 16 - 18!

Vi visar våra lokaler och berättar om vår verksamhet!

 

 

Papegojan är en liten förskola med plats för ungefär 20 barn. En liten förskola leder till en lugn dagsrytm där det finns tid för barnen att fokusera på inlärning och samspel.

 

Vi arbetar projektinriktat där de behov och intressen som barnen ger uttryck för ligger till grund för planeringen av verksamheten. Det betyder att vi följer barnens intresse och både små och stora barn är med och styr hur projektet utvecklas. Vi följer förskolans läroplan och ser till att aktiviteterna stimulerar barnens utveckling och lärande. Vi utforskar även världen utanför förskolans lokaler och kan till exempel åka till Skansen eller andra muséer, låna böcker på biblioteket för att fördjupa oss i vårt projekt och besöka teaterföreställningar. Vi tycker att natur och miljö är viktigt och är mycket ute i naturen där barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och hållbarhet.

Papegojan är ett personal- och föräldrakooperativ som bildades 1990 och drivs som ekonomisk förening. Som förälder har du möjlighet att vara med i styrelsen för att få vara med och påverka ditt barns förskolevistelse, men vi har inga krav på arbetsinsats. Förskolan kan erbjuda plats för ungefär 20 barn i åldrarna 1 - 6 år.

Vi har fina ljusa lokaler och en egen nyrenoverad gård där vi erbjuder barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

I köket arbetar vår egen kock som lagar mat från grunden. Vi väljer ekologiskt och närproducerat i första hand.

Behöver du förskoleplats till ditt barn eller är intresserad av vår verksamhet är du välkommen att höra av dig!

Telefonnummer 08-94 07 07 eller

mailadress: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

 

Personal- och föräldrakooperativ

Föreningens medlemsmöte väljer varje år en styrelse av föräldrar- och personalrepresentanter som gemensamt ansvarar för verksamheten och föreningens ekonomi. Styrelsen agerar också arbetsgivarrepresentanter till vår personal. Styrelsen har dock inget pedagogiskt ansvar för verksamheten. Du väljer själv om du vill sitta i styrelsen.

Alla föräldrar har insikt i styrelsens arbete. Vid sjukdom hos personalen tar vi in vikarier vilket innebär att föräldrarna inte har någon jour men är alltid välkomna att delta i verksamheten och följa med på utflykter.

Kostnad för en förskoleplats på "Papegojan" beräknas enligt det normala maxtaxesystemet.

Vi anpassar öppettiderna efter familjernas behov inom ramen för de kommunala riktlinjerna, 6.30 -18.30

Klagomålshantering (enligt Skollagen kap.4 och 5). Om du som förälder skulle ha klagomål eller synpunkter på förskolans verksamhet kan du ta en blankett, skriva ner dina synpunkter och lämna den i lådan i hallen. Självklart kan du vara anonym. Om du istället väljer att ta kontakt med förskolechefen eller någon annan pedagog , är du välkommen att göra detta. Alla klagomål/ synpunkter dokumenteras, utreds och följs upp inom en vecka.

Kontakt: Förskolan Papegojan: 08-940707 el. mobil: 0700 43 38 25

Förskolechef: Hanna Bodvill

 

 

En dag på Papegojan

(tiderna för lämning och hämtning är flexibla utifrån föräldrarnas behov)

7.30 Papegojan öppnar

7.30-8.00 Frukost för de barn som inte har ätit hemma

9.00 Tid för pedagogisk verksamhet. Vi är ute varje dag.

11.00 Samling med varierat innehåll

11.00 Vi äter lunch som vår kock har lagat (mjölk, smör, frukt och grönt försöker vi köpa ekologiskt)

11.30 Vila. De små sover och de lite större barnen lyssnar på en saga eller musik

12.30-14.15 Vi leker, skapar eller har någon form av aktivitet

14.15 Mellanmål

15.00-17.00 Fri lek eller någon form av aktivitet. På våren och sommaren leker vi ofta utomhus

 

Aktiviteter varje vecka

Vi vistas utomhus varje dag och tänker på att ge barnen möjlighet och tillfälle att använda sin kropp på olika sätt. Exempel på aktiviteter utomhus är bollspel, pulkaåkning, barnen gungar, klättrar i klätterställning och cyklar. Vi leker också organiserade lekar, där vi lockar barnen att röra kroppen på olika sätt – exempelvis genom att springa, hoppa och rulla.

Varje vecka ger vi oss ut på skogsutflykt tillsammans med alla barnen. Tillsammans upptäcker vi naturen och uppmärksammar de olika årstiderna, samt tar fack- och skönlitteratur till hjälp för att öka vår förståelse av det vi ser. Ofta blir våra utflykter inspiration för vår skapande verksamhet där barnen återger och tolkar det de har sett med hjälp av olika material. Personal som leder vår skogsverksamhet har utbildning från Friluftsfrämjandet.

Varje vecka ägnar vi oss åt skapande verksamhet av olika slag i vår målarverkstad då vi utnyttjar olika material och också låter oss inspireras av det vi har samlat in på våra skogsutflykter. Vi använder olika material, såsom kritor, kol, färg, lera, papp m.m. Skapande verksamhet ger också utrymme för social och emotionell utveckling. Målning kan exempelvis vara ett sätt att ge uttryck för sina känslor. När barnen målar tillsammans fyller det också en social funktion och ger gemenskap. Barnen lånar färg av varandra, visar och berättar för varandra och städar undan tillsammans. Varje vårtermin avslutas med ett högtidligt vernissage, där barnen guidar familj och vänner bland sina alster och bjuder på ”bubbeldricka” och tilltugg.

Förskolan har mycket fri lek för att barnen ska kunna utveckla socialt samspel. På Papegojan finns tillgång till ett stort utbud av fordon, dockor, klossar, legobitar och olika leksaker, samt en rollspelshörna med utklädningskläder. I den fria leken lär sig barnen turtagande, samförstånd och ömsesidighet. Genom att spela spel tillsammans eller ägna oss åt annan grupplek tränar barnen att följa regler och att uppfatta instruktioner.

Vi har samling regelbundet för att ge barnen möjlighet att lyssna på varandra och öva på att våga prata inför grupp. På samlingen pratar vi om vad det är för veckodag och månad och barnen får turas om att berätta viktiga saker som har hänt hemma. Vi uppmärksammar de som är sjuka eller borta av annan anledning och de som fyller år. Vi sjunger också sånger tillsammans och ägnar oss åt rim och ramsor. De av de äldre barnen som vill får turas om att leda samlingen tillsammans med en pedagog. Samlingen ger en känsla av grupptillhörighet och tillfredsställelse av att göra saker gemensamt i stor grupp.

Vi ägnar oss åt aktiviteter för att stödja barnen språkliga utveckling, exempelvis genom att leka med rim och ramsor, läsa sagor för barnen i vår bokhörna och uppmuntra och stimulera barnens egna försök till skrivning och läsning. "Läsnyckeln" där barnen får ljuda olika ord är ett väldigt populärt projekt som sträcker sig över hela terminen och blir en återkommande aktivitet. Vi uppmärksammar också barnens olika modersmål.

Vissa veckor går vi till biblioteket, några gånger per termin åker vi på teater eller museum.

 

Våra pedagogiska mål

1. Vi ska ge alla barn en förståelse för allas lika värde.

* Vi vill ha ett förhållningssätt som gör att barnen lär sig att alla är lika värda och att alla kan leka/göra allting som erbjuds på förskolan oavsett kön, ålder eller erfarenhet. Detta gör vi genom att lyssna på barnen och respektera deras olikheter. Att behandla barnen rättvist betyder det inte att alla ska behandlas lika, utan att alla behandlas utifrån sina olika behov.

* Vi lär barnen att visa respekt, genom att lyssna på kompisarna och att svara varandra. Det är viktigt att kunna acceptera andras tankar, känslor och vilja eftersom vi alla har olika behov.

* Vi visar barnen tydligt vad som kan och inte kan accepteras i samvaron med andra och samtalar om hur man ska vara mot varandra.

 

2. Vi ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla självkänsla.

* Vi visar barnen respekt genom att alltid lyssna, uppmärksamma och möta barnen. Vi visar barnen att vi tror att de kan, att de är kompetenta, och uppmuntrar dem alltid att prova själva innan de får hjälp.

* Vi strävar efter att alltid vara nära barnen för att kunna stötta dem i leken och vid konflikter.

* Vi pedagoger är noga med hur vi alla, både barn och vuxna, beter oss mot varandra. Vi ser till att lyssna på och att ta barnen på allvar, att reagera om någon har en otrevlig ton osv.

 

3. Vi ska ge barnen förutsättningar för att utveckla sin sociala kompetens och lekförmåga.

* Genom att vara fantasifulla och tillåtande pedagoger inspirerar vi barnen att utveckla sin fantasi i leken – stolar blir till tåg, docksängen blir till båt och en låda till bil.

* Vi pedagoger är nära barnen när de leker för att kunna stötta de barn som har svårt att hävda sig och för att hjälpa till att föra leken vidare.

* Uppstår det konflikter, stöttar vi barnen i att reda ut vad som hände och komma överens igen så att de kan gå vidare med leken. Barn som är i konflikt med varandra måste få uttala sin känsla för vad som hänt och bli lyssnad på. Det leder till att barnen förstår varandra och sig själva bättre.

 

4. Vi ska ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk.

* Vi uppmuntrar barnen till kommunikation, att svara själv och tänka efter. Vi pedagoger lyssnar aktivt på barnen och låter dem berätta klart. Vi uppmuntrar barnen att svara varandra och oss vuxna, efter förmåga och känslostämning.

* Vi pedagoger är noga med att använda ett rikt, nyanserat och vårdat

språk. På så sätt lär sig barnen nya begrepp och utökar sitt ordförråd. Vi läser böcker, berättar sagor, sjunger och använder rim och ramsor. Vi tränar munmotoriken genom blåslekar, lek med ord, ljud och ”tungvrickningar”.

* Vi använder skriftspråket på ett medvetet sätt i miljön, genom att det finns bokstäver och skyltar på väggar och saker och genom att uppmuntra barnen att skriva.

*Vi uppmärksammar de olika modersmålen som våra barn pratar.

 

5. Vi ska ge barnen möjlighet att bekanta sig med matematik.

* Vi tar tillvara alla tillfällen att räkna.

* Vi räknar allt som kan räknas och uppmuntrar barnen att sortera och jämföra storlek, mängd, form och färg.

* Vi ramsräknar, räknar baklänges, använder ordningstal och lär barnen benämningar på siffror och former. Vi arbetar med rumsorientering och ord för det så som framför, bakom, under, över.

 

6. Vi ska ge barnen möjlighet till inflytande och delaktighet.

* Barnen har alltid möjlighet att påverka vem de vill leka med, vad de vill leka och var.

* Vi planerar efter barnens intressen och visar det tydligt för dem. Vi förbereder barnen på förändringar. Vi tar till oss det barnen säger/uttrycker och visar att det är viktigt och ändrar i planeringen om det är möjligt.

* Vi uppmuntrar barn som ej tar egna initiativ att våga göra det.

* Med de äldre barnen har vi demokratiska omröstningar i frågor som gäller verksamheten.